ความลับทางการค้า

รายละเอียดสินค้า

-บริการให้คำปรึกษาเรื่องความลับทางการค้า โดยทนายด้านทรัพย์สินทางปัญญา
- บริการวางระบบความลับทางการค้า
- บริการร่างสัญญาความลับทางการค้า
- บริการติดตามสืบค้นข้อมูลผู้ละเมิดความลับทางการค้า
- บริการร่างสัญญาอนุญาตให้ใช้ความลับทางการค้า
- บริการ ร่างสัญญาโอนความลับทางการค้า
- บริการออกโนติส หนังสือแจ้งเตือนผู้ละเมิดความลับทางการค้า
- ดำเนินคดีกับผู้ละเมิดความลับทางการค้า

มีปัญหาเรื่องความลับทางการค้า เชิญปรึกษาเรา
ด้วยประสบการณ์กว่า 15ปี
บริษัท แบรนด์ไทย ดอทคอม จำกัด
02 8817815 / 02 4339961-2 / 081 6617058