เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า ( Trademark )

เครื่องหมายการค้าที่ดี ช่วยสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจได้อย่างมหาศาล สร้างจุดเด่นช่วยในการจดจำ ช่วยลดต้นทุนด้านการตลาดช่วยให้ท่านทำธุรกิจได้อย่างมั่นใจ และ ช่วยให้ธุรกิจท่านได้เปรียบมีชัยชนะเหนือคู่แข่ง บริษัท แบรนด์ไทย ดอทคอม จำกัด ผู้ให้บริการด้านเครื่องหมายการค้าอย่างครบวงจร ขอเสนอบริการเครื่องหมายการค้าให้ท่าน ดังต่อไปนี้

BT101  บริการตรวจสอบเครื่องหมายการค้า
BT102  บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
BT103  บริการยื่นขอเครื่องหมายรับรอง
BT104  บริการเขียนคำอุทธรณ์เครื่องหมายการค้า
BT105  บริการออกแบบโลโก้ เครื่องหมายการค้า
BT106  บริการปรับแก้ไข เครื่องหมายการค้า แบรนด์ โลโก้
BT107  บริการตั้งชื่อแบรนด์
BT108  บริการเขียนคำคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
BT109  บริการเขียนคำโต้แย้งการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
BT110  บริการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
BT111  บริการต่ออายุเครื่องหมายการค้า
BT112  บริการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
BT113  บริการโอนเครื่องหมายการค้า

รูปแบบการบริการ

SET 1 : เหมาะสำหรับกลุ่ม Start Up  ผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ ที่เงินลงทุนไม่มาก แต่ต้องการได้รับความคุ้มครองเครื่องหมาย การค้าเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต

SET 2 : เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ หรือ ธุรกิจที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาสู่ระบบ แฟรนไชส์และการจดทะเบียเครื่องหมายการค้าให้ครอบคลุม

SET 3 : เหมาะสำหรับธุรกิจที่ลงทุนในหลายๆด้าน ต้องการที่ปรึกษาด้านการขยายแบรนด์ช่วยให้ท่านทำธุรกิจได้อย่างมั่นใจ พร้อมรองรับระบบแฟรนไชส์ หรือ การตั้งตัวแทนจำหน่าย และ เทคนิคการเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ ช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ

อยากเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ดีๆสักแบรนด์ เชิญปรึกษาเรา บริษัท แบรนด์ไทย
ดอทคอม ประสบการณ์กว่า 18 ปี ตัวอย่างผลงานมากมายเป็นที่ยอมรับของบริษัทชั้นนำ