การเขียน อุทธรณ์

การเขียน อุทธรณ์เครื่องหมายการค้า

หลังจากที่ท่านได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา  หลังยื่นจดทะเบียน พอเวลาผ่านไป ประมาณ 1 ปี กว่าๆ ต่อมาท่านได้รับหนังสือแจ้งจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของท่าน  ด้วยเหตุผลต่างๆดังกรณีต่อไปนี้

กรณีไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7

กรณีต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8

กรณีเหมือนคล้ายกับผู้อื่นที่ยื่นจดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13

หรือ กรณีอื่นๆ ทั้งกรณี มาตรา 9 มาตรา 11 มาตรา 17 มาตรา 20

หากท่านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ภายใน 60 วัน นับแต่ท่านได้รับหนังสือแจ้งจาก นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากพ้นกำหนดถือว่าท่านละทิ้งคำขอและคำขอจะถูกจำหน่ายจากสารบบ ซึ่งอาจโดนผู้อื่นยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายแทนได้ ทั้งนี้ การเขียนอุทธรณ์เสนอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพร้อมชี้แจงเหตุผลและหลักกฎหมาย เพื่อให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของท่านต่อไปจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก หากเครื่องหมายการค้าไม่สามารถจดทะเบียนได้ทั้งๆที่ท่านได้ลงทุน ทุ่มเท ความพยายามในการสร้างตราสินค้า ด้วยเงินจำนวนมาก ทั้งการโฆษณาเผยแพร่ตราสินค้าผ่านสื่อต่างๆ การลงทุนด้านบรรจุภัณฑ์ และ ด้านอื่นๆอีกมากมาย ย่อมสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจของท่านเป็นอย่างมาก ดังนั้นการเขียนอุทธรณ์เครื่องหมายการค้าจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ควรให้ทนายมืออาชีพด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้ดำเนินการ

อยากเขียนอุทธรณ์เครื่องหมายการค้าเชิญปรึกษาเรา บริษัท แบรนด์ไทย ดอทคอม จำกัด เราคือผู้ให้บริการเขียนคำอุทธรณ์เครื่องหมายการค้า โดยทนายความด้านทรัพย์สินทางปัญญาประสบการณ์กว่า 18 ปี ตัวอย่างผลงานมากมาย เป็นที่ยอมรับของบริษัทชั้นนำ ที่พร้อมให้บริการ ช่วยให้ท่านสร้างตราสินค้าได้อย่างมั่นใจ สำเร็จ มีชัยชนะเหนือคู่แข่ง

เชิญปรึกษาเราโดยทีมงานมืออาชีพแล้วการเขียนอุทธรณ์เครื่องหมายการค้าจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ