สิทธิบัตร

สิทธิบัตร ( Patent )

สิทธิบัตร คือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่มุ่งเน้นให้ความคุ้มครอง ความคิดสร้างสรรค์ การประดิษฐ์คิดค้น และ ต้องไม่เคยมีการเผยแพร่สาระสำคัญ เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับเจ้าของสิทธิบัตร ( ผู้ทรงสิทธิบัตร ) ทางแบรนด์ไทยขอเสนอบริการ ด้านสิทธิบัตร อย่างครบวงจร ให้กับท่าน ทั้งสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบ และ อนุสิทธิบัตร โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 18ปีผลงานเป็นที่ยอมรับของบริษัทชั้นนำ ทั้งการสืบค้น การร่างคำขอรับสิทธิบัตร การเขียนรูปประกอบคำขอรับสิทธิบัตร การวางแผนการจดทะเบียนทั้งในประเทศไทย และ ต่างประเทศ ช่วยปกป้องคุ้มครอง พลังแห่งความคิดของท่าน รวมทั้งการดำเนินคดีกับผู้ละเมิดสิทธิบัตร ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม ช่วยต่อยอดทางธุรกิจ และ ช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จมีชัยชนะเหนือคู่แข่ง

 1. บริการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์
 2. บริการยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตร
 3. บริการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบ
 4. บริการยื่นสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT เพื่อขอรับความคุ้มครองทั่วโลก
 5. บริการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร
 6. บริการออกโนติส หนังสือแจ้งเตือนผู้ละเมิด สิทธิบัตร
 7. บริการดำเนินคดีกับผู้ละเมิดสิทธิบัตร
 8. บริการให้คำปรึกษาด้านสิทธิบัตร
 9. บริการร่างสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร
 10. บริการ ร่างสัญญาโอน สิทธิบัตร
 11. การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศ

บริการด้านสิทธิบัตร และ อนุสิทธิบัตร

สิทธิบัตร ให้ความคุ้มครองผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ จากการประดิษฐ์ นวัตกรรมต่างๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ และ เป็นสิ่งใหม่ที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถคิดหรือประดิษฐ์ได้ขึ้นโดยง่าย

อนุสิทธิบัตร ให้ความคุ้มครองผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ ที่ไม่มีความสลับซับซ้อน แต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ ซึ่งบุคคลทั่วไปใช้ความพยายาม ไม่มากก็สามารถทำได้

เชิญปรึกษาฟรี แล้วสิทธิบัตรจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ