แฟรนไชส์

แฟรนไชส์ ( Franchise )

แฟรนไชส์คือ การอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในระบบการบริหารงานร้านและเครื่องหมายการค้ารวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เป็นรูปแบบการขยายธุรกิจที่ช่วยสร้างความเจริญเติบโต และ ช่วยให้ธุรกิจขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว บริการด้านธุรกิจแฟรนไชส์ทางแบรนด์ไทยจะช่วยพัฒนาธุรกิจของท่านให้เป็นแฟรนไชส์ได้อย่างเต็มระบบ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จกระบวนการ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาปัญหาต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ รวมทั้งด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยทีมงานมืออาชีพเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ต่างๆมากมาย ช่วยให้ท่านพัฒนาระบบแฟรนไชส์ได้อย่างมั่นใจ

 • - การเช็คความพร้อมก่อนทำธุรกิจแฟรนไชส์
 • - การเขียนแผนธุรกิจแฟรนไชส์
 • - การคิดคำนวณค่าแฟรนไชส์ฟี
 • - การคิดคำนวณระยะเวลาสัญญาแฟรนไชส์
 • - การออกแบบตราสินค้าสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์
 • - การร่างสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์
 • - แบบประเมินผู้ซื้อแฟรนไชส์
 • - การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานแฟรนไชส์
 • - การให้คำปรึกษาในการวางระบบแฟรนไชส์
 • - เป็นที่ปรึกษาการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์
 • - การออกโนติสหนังสือแจ้งเตือนแฟรนไชส์ซีที่ผิดสัญญา
 • - การระงับข้อพิพาทด้านแฟรนไชส์
 • - การดำเนินคดีกับแฟรนไชส์ซีที่ผิดสัญญา
 • - การออกแบบชุดขายเพื่อใช้ในการนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ ( Franchise KIT )
 • - บริการให้คำปรึกษาก่อนลงทุนซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ ( สำหรับแฟรนไชส์ซี )

อยากทำธุรกิจแฟรนไชส์ เชิญปรึกษาฟรี โดยทนายความด้านทรัพย์สินทางปัญญา ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กให้เป็นแฟรนไชส์ (Franchise B2B) และผ่านการอบรมหลักสูตรแฟรนไชส์ขั้นกลาง ( Franchise Intermediate ) ที่มีตัวอย่างผลงานมากมายเป็นที่ยอมรับของบริษัทชั้นนำ ที่พร้อมให้คำปรึกษาท่านอย่างครบวงจร