บริการหลังการขาย

บริการก่อนยื่นจดทะเบียนและบริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าใช้บริการได้อย่างมั่นใจ

บริการก่อนยื่นจดทะเบียน

 • 1. บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในด้านต่างๆพร้อมให้คำปรึกษา ก่อนยื่นจดทะเบียน
 • 2. บริการวางแผนการจดทะเบียนอย่างไรให้ครอบคลุมและตรงตามวัตถุประสงค์และประหยัดงบประมาณ
 • 3. บริการตรวจสอบความเหมือนคล้าย โดยทนายความด้านทรัพย์สินทางปัญญาประสบการณ์กว่า 18 ปี พร้อมจัดทำรายงาน
  วิเคราะห์ผลตรวจสอบและโอกาสในการจดทะเบียน เพื่อให้ท่านยื่นจดทะเบียนได้อย่างมั่นใจ
 • 4. บริการทำความเห็นทางกฎหมาย รายงานผลตรวจสอบพร้อมการวิเคราะห์ แนวทางในการปรับแก้ไขชื่อหรือแก้ไขรูปเครื่องหมายการค้าให้มีโอกาสจดทะเบียนมากที่สุด
 • 5. บริการจัดเตรียมเอกสารใบมอบอำนาจการเตรียมรูปเครื่องหมายและเอกสารที่จำเป็นที่ใช้ในการจดทะเบียน

บริการหลังการขาย ( หลังยื่นจดทะเบียน )

 • 1. การรายงานผลการดำเนินการจดทะเบียน

  หลังจากลูกค้ายืนยันการยื่นจดทะเบียน ทางบริษัทจะดำเนินการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ตามรายการที่ระบุในใบเสนอราคาหลังจากยื่นคำขอจดทะเบียน ทางบริษัทจะอัพเดทข้อมูลเลขที่คำขอให้ทาง LINE และจัดส่งเอกสารใบสรุปงานเป็นเอกสาร จัดส่งให้ทางไปรษณีย์พร้อมบัตรสมาชิก

 • 2. การติดตามสถานะคำขอ

  หลังจากยื่นจดทะเบียนลูกค้าสามารถติดตามสถานะคำขอได้ 3 ช่องทาง คือ

  • 2.1 ทางโปรแกรม LINE โดยแจ้งเลขที่คำขอ หรือ ชื่อแบรนด์ ทางบริษัทจะทำการ Update สถานะคำขอให้ทราบ
  • 2.2 ทางโทรศัพท์ ท่านสามารถโทรติดตามสถานะคำขอได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 4339961-62 หรือเบอร์โทรศัพท์ ทางเจ้าหน้าที่ admin จะทำการอัพเดทรายงานสถานะให้ทางโทรศัพท์
  • 2.3 ทางอีเมลส์ info@brandthai.com โดยแจ้งเลขที่คำขอ หรือ ชื่อแบรนด์ ทางอีเมลส์ เจ้าหน้าที่ทางบริษัทจะทำการอัพเดตรายงานสถานะคำขอจดทะเบียนให้ทางอีเมลส์
 • 3. การแก้ไขชื่อ ที่อยู่

  • 3.1 หลังยื่นจดทะเบียน หากลูกค้ามีความประสงค์จะทำการแก้ไข ชื่อ ที่อยู่ สามารถทำได้โดย ติดต่อผ่านทาง LINE : brandthai
   หรือ อีเมลส์ info@brandthai.com มีความประสงค์ต้องทำการแก้ไข ชื่อ ที่อยู่ ทางทะเบียน
  • 3.2 ลูกค้าส่งหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล หรือ ที่อยู่ใหม่ให้ทางอีเมลส์
  • 3.3 ทางบริษัท แจ้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
  • 3.4 ลูกค้าชำระค่าดำเนินการ พร้อมแจ้งยืนยันการชำระเงิน
  • 3.5 ทางบริษัท ดำเนินการแก้ไขทางทะเบียนและรายงานผลให้ทราบ
 • 4. การขอหนังสือรับรองการจดทะเบียน

  • 4.1 ระหว่างรออนุมัติ ถ้าลูกค้าต้องการหนังสือรับรองการยื่นจดทะเบียนที่ออกโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถแจ้งความประสงค์ยังฝ่ายขายที่ดูแลท่าน
  • 4.2 ทางลูกค้าแจ้งชำระค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการยื่นจดทะเบียนและแจ้งการโอนมายังบริษัท
  • 4.3 ทางบริษัทดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า
 • 5. บริการให้คำปรึกษากฎหมายด้านอื่น

  นอกจากบริการด้านจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ทางบริษัทแบรนด์ไทยดอทคอมยังมีทีมทนายความที่มากประสบการณ์ที่พร้อมให้บริการด้านกฎหมายด้านอื่นๆให้แก่ท่าน ทั้งด้านการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การออกโนติสแจ้งเตือนการออกโนติสทวงหนี้ การร่างสัญญา เรื่องร้ องเรียน สคบ. การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายอื่นๆ ทั้งเรื่องหมิ่นประมาท เรื่องคดีเช็คการดำเนินคดีตามความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมายแรงงาน การฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา การเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ การสืบทรัพย์บังคับคดี การทำพินัยกรรม การร้องตั้งผู้จัดการมรดก การเป็นทนายความที่ปรึกษาประจำบริษัทการต่อยอดพัฒนาเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย การเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอกู้เงิน การเขียนคู่มือปฏิบัติงานช่วยให้ท่านดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจ มีชัยชนะเหนือคู่แข่ง