งานกฎหมาย

งานกฎหมาย (Lawsuit)

บริการด้านกฎหมายงานคดีและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การทำธุรกิจต้องให้ความสำคัญในหลายๆด้าน นอกจากด้านการสร้างแบรนด์ ด้านการตลาด ด้านการผลิตและอีกด้านที่สำคัญคือ การป้องกันและการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อท่านลงทุนพัฒนาสินค้า พัฒนาตลาด สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักด้วยงบประมาณที่มากมายภาพลักษณ์ของสินค้าเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากผู้บริโภค แต่ผลจะเป็นอย่างไร ถ้าหากสินค้าของท่านถูกปลอม ถูกโจมตี จากผู้ไม่หวังดีหรือโพสต์ข้อมูล Review สินค้าอันเป็นเท็จโจมตีสินค้าหรือบริการของท่านหรือสินค้าถูกปลอมจากกลุ่มมิจฉาชีพ จนเกิดส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อแบรนด์ของท่านในสายตาผู้บริโภค จนอาจทำให้ยอดขายลดลง สร้างความเสียหายกับธุรกิจหรือในกรณีที่ถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆทั้งด้านการนำรูปภาพ  บทความต่างๆไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ทางทีมกฎหมายแบรนด์ไทย พร้อมเสนอบริการ ด้านกฎหมายและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  อย่างครบวงจร ช่วยให้ท่านดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจ ประสบดังต่อไปนี้

 • การให้คำปรึกษาข้อมูลด้านต่างๆก่อนดำเนินคดี
 • การสืบค้นหาข้อมูลผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 • การออกโนติสแจ้งเตือนผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 • การดำเนินคดีเกี่ยวกับคดีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า
 • การดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญากับผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 • การเรียกค่าเสียหายกับผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 • บริการวางแผนในการจับกุมผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

นอกจากนี้ทางแบรนด์ไทยยังบริการกฎหมายด้านอื่นๆอย่างครบวงจรให้กับท่านดังต่อไปนี้

 • คดีเช็ค คดีกู้ยืม คดีแรงงาน คดีผิดสัญญาซื้อขาย
 • บริการร่างสัญญาซื้อขาย สัญญาตัวแทนจำหน่าย
 • สัญญากู้ยืม สัญญาค้ำประกัน สัญญาแฟรนไชส์
 • สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ สัญญาขายฝาก สัญญาค้ำประกัน
 • สัญญาจ้างแรงงาน กฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน
 • การดำเนินคดีกับพนักงานในข้อหาลักทรัพย์นายจ้าง
 • สัญญาจ้างผลิต สัญญาจ้างฝึกอบรม สัญญารักษาความลับทางการค้า
 • การร่างพินัยกรรม การตั้งผู้จัดการมรดก
 • การดำเนินคดีกับผู้โพสต์หมิ่นประมาท ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
 • การดำเนินคดีความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
 • การร้องเรียน สคบ. หรือ การเป็นตัวแทนเข้าไป พบ สคบ. กรณีถูกลูกค้าร้องเรียน

มีปัญหาเรื่องกฎหมายปรึกษาฟรีทีมทนายความมากประสบการณ์ที่พร้อมให้บริการท่าน ช่วยให้ท่านดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจ